خواندنی ها-دیدنی ها
خانه / مدیریت و صنایع / تضمین کیفیت / Reverse FMEA یا FMEA معکوس

Reverse FMEA یا FMEA معکوس

نکات اجرای R- FMEA یا FMEA معکوس :

چه شما در مسیر ممیزی‌های NSA، PCPA یا QSB+ باشید و چه در مسیر انتقال به IATF؛ اجرای PFMEA معکوس دست‌یار شما برای تحلیل عملیّاتی PFMEA خواهد بود.
جریان اطّلاعات برای R-FMEA از ایستگاه کاری آغاز شده و سرکارگر اصلی‌ترین نقش را در اجرای آن ایفا می‌نماید. بنابراین لازم است ایجاد صلاحیّت برای مشارکت و از جمله آموزش‌های لازم در رابطه با مدیریت ریسک و ترجیحاً PFMEA برای سرکارگر در نظر گرفته شده باشد.
در ابتدا، باید یک فرآیند، روش اجرایی یا دستورالعمل برای RFMEA تدوین شود تا مراحل زمان‌بندی، بازنگری PFMEA در ایستگاه کاری، ثبت مشاهدات و تعیین اقدامات را تشریح نماید. (ضمیمه ۱)
مطابق برنامه‌ی زمان‌بندی (ضمیمه ۲)، تیم RFMEA (لااقل نمایندگان مهندسی، کیفیت، لجستیک) باید در ایستگاه کاری حضور یابند؛ و به همراه سرکارگر و بر مبنای چک‌لیست از پیش آماده‌شده (نمونه آن‌را در ضمیمه ۳ ببینید)، PFMEA را بازنگری نمایند.
در نهایت لازم است مشاهدات ثبت شوند و فرصت‌ها برای اصلاح یا بهبود PFMEA ثبت شوند.
توجه داشته باشید که مناسب‌تر است مراحل ثبت و صدور PFMEA هم‌چنان در اختیار واحد مهندسی باشد.

تعریف PFMEA معکوس
تحلیل PFMEA معکوس بازنگری در محلّ ایستگاه برای تمامی حالت‌های شکست در PFMEA است که توسط تیم چندوظیفه‌ای اجرا می‌شود؛ و بر تأیید این‌که تمامی حالت‌های شکست دارای کنترل‌های مناسب (پیش‌گیری/ تشخیص) هستند و به‌درستی کار می‌کنند؛ تمرکز دارد.

هدف PFMEA معکوس
تحلیل PFMEA معکوس به عنوان ابزاری برای کمک به بازنگری‌های PFMEA و تلاش برای کاهش RPN بر اساس داده‌های واقعی منتج از ممیزی‌های تمامی حالت‌های شکست در ایستگاه کاری در نظر گرفته شده است.
این بازنگری تلاشی برای کشف یا تعیین حالت‌های شکست بالقوه‌ی جدید است که در هنگام توسعه‌ی PFMEA در نظر گرفته نشده‌اند؛ همین‌طور رتبه‌های وقوع و تشخیص را بر اساس داده‌های واقعی صحّه‌گذاری می‌نماید.

تشریح فرآیند
۱) باید تیم‌ها و یک برنامه‌ی ممیزی تعریف شده باشند. تیم باید چندوظیفه‌ای باشد، (مانند تیم اصلی PFMEA) به همراه یک ممیز خارجی به‌عنوان (نگاه جدید) برای ممیزی.
۲) به منظور استانداردسازی مفهوم ممیزی، تیم‌ها باید با هم در یک PFMEA معکوس کار کنند. این امر اطمینان خواهد داد که برای اجتناب از تأثیرپذیری نتایج ممیزی، معیارهای مشابهی مورد استفاده قرار گرفته است.
۳) تصدیق نمایید که حالت‌های شکست فعلی دارای روش‌ها و کنترل‌های مشخص‌شده‌ای هستند.
۴) به منظور تلاش برای یافتن حالت‌های شکست جدید فرآیند را تجربه نمایید. (مانند استفاده از اجزاء مشابه که می‌توانند مخلوط شوند، یا سعی برای مونتاژ قطعات به شکل معکوس برای دیدن آنچه که اتفاق می‌افتد و موارد مشابه)
توجه: برای پیش‌گیری از خسارت ایستگاه، این تصدیق باید تحت نظارت کارشناس نگه‌داری و تعمیرات انجام شود.
۵) پس از اتمام ممیزی، تمامی یافته‌ها باید در یک برنامه‌ی اقدام تدوین شوند؛ به همراه درج پشتیبان و تاریخ تکمیل و توسعه‌ی پیش‌گیری از نقایص در خط تولید.

نکات ممیزی
۱) انجام به‌روز-رسانی‌ها پس ازPFMEA معکوس را بررسی نمایید.
۲) یکی از ایستگاه‌ها را انتخاب و یک PFMEA معکوس سریع را برای تصدیق این که تمامی کنترل‌های جاری به‌درستی رتبه‌بندی شده‌اند و تمام حالت‌های خرابی بالقوه را پوشش می‌دهند، بیازمایید. (تلاش نمایید که یک حالت خرابی جدید بسازید)
۳) آیا مقادیر وقوع و تشخیص فعلی تجدید نظر شده اند؟

برای دانلود هر یک از ضمیمه ها بر روی لینک آنها در زیر کلیک نمایید.

Persian_-_Reverse_-_PFMEA_-_V3

RFMEA CheckSheet

RFMEA Instruction

RFMEA Plan

 

منبع:۹۰۰۱۲۰۱۵٫ir

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.