خواندنی ها-دیدنی ها
خانه / مدیریت و صنایع / آموزش یا Training

آموزش یا Training

تلاش برای توسعه‌ی سیستم‌های مدیریت بدون توجه ویژه به کارکنان مثمر اثربخشی نخواهد بود. آموزش، ایمنی و انگیزش از مباحث اصلی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی هستند که همواره از دغدغه‌های مدیران برای تحقق اخلاقی اهداف سازمان محسوب می‌شوند. این ماده‌ی آموزشی از مجموعه‌ی QIP نگرشی عمیق‌تر در زمینه‌ی آموزش، ایمنی و انگیزش را فراهم می‌سازد.

صلاحیّت مربیّان و وحدت رویه‌ی ایشان مباحثی تکمیلی است که افزون بر نیازسنجی، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی اثربخشی آموزش طرح می‌شود. پس از آن به ایمنی تمامی افرادی که تحت کنترل سازمان کار می‌کنند پرداخته شده؛ و در خاتمه مباحث مربوط به انگیزش تشریح می‌شوند.

این مجموعه‌ی آموزشی، به همراه ۱۲ ماده‌ی آموزشی دیگر مفاهیم موضوعی را از منظری عملیّاتی نگریسته، و نکات و مثال‌های کاریردی و ارزشمندی را ارائه می‌دهد. ضمن این‌که فرم‌های پیشنهادی در متن و توضیحات متمم آنها، امکان پیاده‌سازی این الزامات را تسهیل می‌نمایند.

مطالعه‌ی عمیق این اسلایدهای آموزشی (که متن کامل آن در انتهای نوشته قابل Download است) به تمامی همکاران توصیه می‌شود.

تقدیر و تشکر
خدای را شاکرم که بازخوردهای شما (مخاطبین و همکاران گرامی) بیان‌گر مفید بودن ارائه‌ی این اسلایدهای آموزشی بوده است. از تمامی همکارانی که با پیام‌های خود موجبات دلگرمی مرا فراهم می‌سازند، بسیار سپاسگزارم. هم‌چنین جا دارد چون همیشه از صبر و سعه‌ی صدر همسر و فرزند گرانقدرم که در این مسیر همراهی‌ام می‌نمایند و همکاری همسرم در انتشار این مجموعه از نوشته‌ها تقدیر نمایم؛ و در خاتمه از اساتید و همکاران گرانقدری که اشکالات را تذکر می‌دهند تا در ویرایش‌های آتی اصلاح شوند، قدر-دانی می‌نمایم.

فرآیند آموزش تعریف شده است. سازمان، روش‌ها، مهارت‌ها و تسهیلات برای فعالیّت‌های آموزشی در دسترس هستند.

TR11
فرآیند آموزش تمامی کارکنان تولید، لجستیک و فرآیندهای پشتیبان شامل کارکنان موقت را پوشش داده است.

TR12
برای اطمینان از اینکه صرفاً مربیان تأییدشده آموزش می‌دهند، مربیان داخلی شناخته شده و واجد شرایط هستند.

TR13
برای هر فعالیّت آموزشی، یک رویکرد گام-به-گام فارغ التحصیلی مانند ۴ مرحله‌ای (آموزش دستورالعمل‌های شغلی) توسعه داده شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد: ۱- آماده‌سازی، ۲- تثبیت، ۳- آزمون عملکرد، ۴- پی‌گیری

TR14
در صورت امکان، زیرساخت اختصاصی (خارج از فرآیند) برای آموزش‌های تمرینی در شرایط تولید شبیه‌سازی شده در نظر گرفته شده است.

نیازهای آموزشی در رابطه با ایمنی شناسایی شده و آموزش برای همه افراد مرتبط فراهم شده است.

TR21
یک خط مشی ایمنی تعریف و به همه کارکنان ارائه شده است. یک دست‌نامه‌ی ایمنی ایجاد و به طور مرتب در سازگاری با خط مشی به روز می‌شود.

TR22
یک سازمان با توجه به قوانین و مقررات محلّی با تجهیزات مناسب و افراد واجد صلاحیّت تعریف شده است.

TR23
نیازهای آموزشی ایمنی بر مبنای ارزیابی ریسک مربوط به منطقه‌ی صنعتی و ایستگاه کاری مشخص، تعریف شده است.

TR24
بر اساس نیازهای آموزشی ایمنی، تمامی کارکنان مربوطه در دو سطح آموزش دیده‌اند:
• آموزش پایه در موارد قوانین عمومی ایمنی
• آموزش انفرادی شغل، در صورت کاربُرد

TR25
ایمنی بازدیدکنندگان مدیریت شده است؛ استانداردها و تجهیزات در دسترس هستند (آموزش سریع، در اختیار داشتن وسایل ایمنی مناسب)

نیازهای آموزشی پایه و منحصر به شغل مشخص شده، محتوای آنها رسمیّت داشته و تمامی آموزش‌ها تدوین شده‌اند.

TR31
آموزش پایه به هر کارمند جدید الاستخدام داده می‌شود که حداقل شامل موارد زیر است:

• آشنایی بدو استخدام
• دانش و رعایت الزامات محصول (از جمله مدیریت مشخصّات کلیدی)
• فراهم‌سازی حفظ سوابق مناسب (تولید/ کیفیت)
• درک مسئولیّت سازمان محل کار
• الزامات کیفی (مهار، سطل قرمز، آندون، و …
• روش تشدید (هشدار به افراد مربوطه در حین مشکل)

TR32
آموزش شغلی فردی برای هر یک از کارکنان  تدوین شده است که نشان دهنده‌ی نیازهای آموزشی، سطح مهارت یا دانش شغل،  فرد آموزش‌دهنده به ایشان، و زمان ثبت اپراتور می‌باشد.

TR33
در صورت تغییر در محتوای آموزشی یا نیاز آموزشی (مانند تغییر دستورالعمل کار) آموزش شغلی فردی برگزار شده است. ردیابی آخرین تغییرات تضمین شده است.

TR34
در صورت عدم پاسخگویی ]اپراتور[ در شغل در دوره‌ی مشخص شده، آموزش مجدد تدوین، زمان‌بندی و پی‌گیری شده است.

TR35
تمام فعالیّت‌های آموزشی تدوین شده‌اند، پرونده‌‌ها در دسترس بوده و به سهولت قابل بازیابی هستند.

در صورت نیاز به اطمینان از این‌که فقط افراد واجد صلاحیّت کار را به انجام می‌رسانند، فرآیند صلاحیّت اُپراتور، شامل تجدید صلاحیّت، برای هر موقعیّت شغلی و محل کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

TR41
سطح صلاحیّت ایجاد شده است. برای هر یک آنها معیارهای قابل اندازه گیری تعریف شده است.

TR42
برای تمامی افرادی که عملیّات بررسی را انجام می‌دهند، در جایی که نتیجه به تصمیم گیری ذهنی ایشان بستگی دارد، یک فرآیند وحدت رویه محلّی شده است.

TR43
نمودار انعطاف‌پذیری یا معادل آن به تمامی فعالیّت‌ها یا مناطق کاری انتقال یافته است که ضمن آن:

• دارای تعداد افراد واجد صلاحیّت در هر ایستگاه کاری به‌علاوه ایستگاه‌کاری به نسبت افراد هدف‌گذاری شده است. برنامه‌های اقدام مربوطه پیاده‌سازی شده‌اند،
• نشان دهنده‌ی مراحل آموزش و ارتقاء سطح مهارت برای هر شغل می‌باشد،
• به‌روز-رسانی شده است.

TR44
معیارهای تجدید نظر سطح صلاحیت تعریف شده‌اند. آنها نتایج عملیاتی در ایستگاه کاری خاص، نتیجه‌ی ممیزی چند لایه، زمان کار و … را در نظر می‌گیرند.

TR45
در صورت شکست تجدید صلاحیّت، اقدامات برای تحقق سطح صلاحیّت مجدد شامل ارزیابی مجدد یا کاهش سطح صلاحیّت پیاده‌سازی شده است.

فرآیند انگیزش (تشویق فردی/ پاداش) پیاده‌سازی شده است. خط مشی تعریف و مدیریت شده است.

TR51
فرآیندی محلّی مشوق کارکنان برای دستآوردهاست.

TR52
اهداف فردی با اهداف سایت در یک خط بوده و به طور منظم بازنگری شده است و ضمن بازخورد به کارکنان ارزیابی شده است. مداکرات فردی نظام‌مند برای تمامی کارکنان انجام می‌شود.

TR53
فرایندی برای جمع‌آوری و رسیدگی به پیشنهادات کارکنان با اقدامات بهبود کوتاه مدت و میان مدت ایجاد شده است.

برای اطمینان از کارآیی فرآیند آموزش، معیارها تعریف شده و پی‌گیری می‌شوند.

TRE1
هدف انعطاف‌پذیری (نسبت وجود صلاحیّت به کارکنان و تعداد کارکنان واجد صلاحیّت در هر ایستگاه کاری)

TRE2
نتایج ممیزی چند-لایه‌ی مربوط به آگاهی کارکنان از روش‌های اجرایی (به عنوان مثال: کار استاندارد شده، الزامات ایمنی، جابجایی مواد، محل کار و غیره)

TRE3
تعداد باز-آموزی‌های مورد نیاز در موضوعات مشابه (شکست در آموزش نخست)

TRE4
ارزیابی آموزش توسط کار-آموزان

TRE5
مسائل داخلی و خارجی به دلیل نقص در آموزش

TRE6
مراقبت از رضایت کارکنان


دانلود ماده آموزشی ۵ QIP
آموزش
Persian 05_-_Training_-_Sep13

منبع : ۹۰۰۱۲۰۱۵٫ir

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.